Regulamin sklepu (instrukcja)

SPIS TREŚCI


CZĘŚĆ 1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PLIKÓW CYFROWYCH

I. Informacja techniczna
II. Rejestracja użytkownika
III. Procedura zakupu plików cyfrowych
IV. Wizualizacja procesu zakupu i pobrania plików
V. Prawo do odstąpienia od umowy
VI. Informacja o przedmiotach sprzedaży
VII. Informacja o trasach
VIII. Aktualizacja tras
IX. Prawa i ochrona własności
X. Wyłączenie odpowiedzialności
XI. Zakazy wjazdu i ograniczenia ruchu
XII. Zasady poruszania się po zakupionych trasach
XIII. Realizacja zamówień i koszt dostawy produktów przeznaczonych do wysyłki
XIV. Akceptacja postanowień regulaminu
CZĘŚĆ 2. REGULAMIN WYDARZEŃ OFFROADOWYCH

!. Informacje o wydarzeniu
II. Informacje organizacyjne, techniczne, warunki uczestnictwa i bezpieczeństwa, RODO
III. Informacje dotyczące wyposażenia pojazdów, oraz przejazdu przez trudne odcinki
IV. Organizacja przejazdu pojazdów w kolumnie
V. Organizacja przejazdu pojazdów w/g roadbooka
VI. Zasady akceptacji postanowień regulaminu i udział w wydarzeniu
VII. Nota prawna
VIII. Kontakt do organizatora podczas trwania imprezy
CZĘŚĆ 3. REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
CZĘŚĆ 1.  REGULAMIN SPRZEDAŻY PLIKÓW CYFROWYCH
obowiązujący od 25.X.2020r

I.

INFORMACJA TECHNICZNA
1.1. Oferowane na stronie Pomorskie Wyprawy 4×4™
trasy standardowo zapisane są w postaci plików cyfrowych w formatach .gpx i .kml
1.1.1. Na indywidualne życzenie konsumenta, oraz dodatkową dopłatą w wysokości 10zł za każdy z formatów istnieje możliwość zamówienia plików tras w formatach: .fit, .csv, .tcx, .dxf
1.2. Aby móc otworzyć pliki niezbędna jest aplikacja nawigacyjna lub urządzenie odczytujące jeden z dostępnych formatów.
1.3. Wybraną aplikację należy pobrać ze stron Sklep Google, lub App Store.
1.3.1. Na system android zalecamy aplikacje "Locus Map 3 Classic".

1.3.2. Na system IOS zalecamy darmową aplikacje "OsmAnd Maps".
1.3.3. Uwaga. Należy pamiętać, by po zainstalowaniu aplikacji pobrać do niej mapę off-line, aby uniknąć późniejszych problemów nawigacyjnych w przypadku braku dostępu do internetu.
1.3.4. Użytkownicy posiadający konto Google mogą pobrane pliki tras zaimportować do aplikacji Google Maps poprzez stronę www.mymaps.google.com 
1.4. Jako sprzedający polecamy sprawdzoną i intuicyjną aplikację "Locus Map 3 Classic" dostępną dla urządzeń z systemem Android.
1.5. Po stronie użytkownika wymagana jest podstawowa znajomość własnego oprogramowania, które użytkuje do obsługi plików gpx, lub kml.
1.6. Sprzedający nie prowadzi szkoleń, ani turtoriali dotyczących użytkowania aplikacji będących w posiadaniu osób kupujących pliki gpx i kml
1.7. Oferowane pliki tras po zaimportowaniu do aplikacji nawigacyjnej umożliwiają:
1.7.1. Prowadzenia na podstawie zapisanego śladu.
1.7.2. Nawigację głosową o ile aplikacja lub urządzenie nawigacyjne użytkownika oferuje taką funkcję.
1.7.3. Automatyczne prowadzenie po śladzie, o ile aplikacja lub urządzenie nawigacyjne użytkownika oferuje taką funkcję.

II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
2.1. Podmiotem zarządzającym sklepem zwanym dalej „sprzedawcą” są
Pomorskie Wyprawy 4×4
2.2. Zakupy na stronie sklepu wymagają rejestracji, poprzez utworzenie konta użytkownika.
2.2.1. W procesie rejestracyjnym należy podać dane osoby zamawiającej w tym dane do faktury: Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, oraz adres e-mail.
2.2.2. Potwierdzenie przelewu jest dokumentem sprzedaży.
2.2.3. Na życzenie kupującego przesłana zostanie imienna faktura sprzedaży.

III.
PROCEDURA ZAKUPU PLIKÓW
3.1. Wybierz plik trasy, który zamierzasz kupić.
3.2. Dodaj produkt do "Koszyka".
3.3. Otwórz zakładkę "Zobacz koszyk".
3.4. Przejdź do kasy.
3.5. Wypełnij formularz "Dane płatności".
3.6. Wybierz jedną z trzech opcji płatności:
3.6.1. BLIK - możliwość pobrania zakupionych plików jest natychmiastowe
3.6.2. SZYBKI PRZELEW - możliwość pobrania zakupionych plików jest natychmiastowa
3.6.3. PRZELEW BANKOWY -możliwość pobrania zakupionych plików możliwa jest dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie sprzedającego
3.7. Zaznacz "Przeczytałem i akceptuję regulamin"
3.8. Wybierz "Kupuję i płacę"
3.9. Po kliknięciu przycisku "Kupuję i płacę" zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
3.10. Po dokonaniu płatności kupujący zostanie automatycznie przekierowany do swojego konta zakupowego, gdzie znajduje się zakładka "Pobierz" do pobrania pliku.
3.11. Do pobrania dostępne są do wyboru dwa formaty plików: GPX lub KML (należy pobrać ten format, który obsługuje urządzenie użytkownika).
3.12. W przypadku niektórych z tras, dodatkowo do pobrania jest dodatkowy plik z opisem trasy przejazdu w formacie pdf.
3.13. Kupującemu po dokonaniu płatności przysługuje jednorazowa możliwość pobrania zakupionych plików (1x gpx, 1x kml i 1x dodatkowy plik pdf z opisem trasy, jeżeli występuje on w opisie trasy).
3.14. Po pobraniu plików przez kupującego na swoje urządzenie, w panelu administratora sklepu pojawia się komunikat o liczbie dokonanych pobrań. Jest to tym samym potwierdzenie, że transakcja została zrealizowana.
3.15. Po wyczerpaniu limitu pobrania plików następuje automatyczna blokada kolejnych pobrań i widoczny jest komunikat o treści "Brak dostępnych plików".
3.16. Czas na pobranie zakupionych plików, aż do momentu ich pobrania jest nieograniczony.
3.17. UWAGA! Konsument zobowiązany jest do dbania o bezpieczne przechowywanie pobranych plików, ponieważ w przypadku ich usunięcia bądź zagubienia nie ma możliwości kolejnego ich pobrania ze strony sklepu.
3.18. Kupujący samodzielnie dokonuje procesu zakupu plików cyfrowych, uwzględniając w tym proces dokonywania płatności, oraz ich pobranie.
3.19. Sprzedający nie wysyła zakupionych plików mailem, w szczególności gdy w panelu administratora sklepu widnieje komunikat, że pliki zostały pobrane. 
3.20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo przechowywanych plików pobranych przez konsumenta.
3.21. Pliki z różnych przyczyn utracone, skasowane, zgubione nie podlegają możliwości ponownego darmowego pobrania, lub wysłania.
IV. WIZUALIZACJA PROCESU ZAKUPU I POBRANIA PLIKÓW
V. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
5.1. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
5.2. Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że z chwilą pobrania treści elektronicznej wyraża on zgodę na wykonanie usługi przez sprzedającego i zgodnie z art.38 ustawy nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, gdyż z chwilą pobrania przez kupującego pliku uznaje, iż sprzedający wykonał w pełni względem kupującego zamówioną usługę.

VI.
INFORMACJA O PRZEDMIOTACH SPRZEDAŻY
6.1. Sprzedający niniejszym informuje Kupującego, że przedmiotem sprzedaży jest usługa udostępnienia możliwości pobrania, cyfrowego pliku w formacie gpx, lub kml, zawierającego w swojej treści zapis trasy przejazdu wykonanej przez Sprzedającego w celach rekreacyjnych.
6.2. Wejściówki na eventy plenerowe o tematyce offroadowej.

VII.
INFORMACJA O TRASACH
7.1. Wszystkie oferowany trasy są wytyczone w sposób legalny z najwyższej staranności, oraz norm i przepisów prawa.
7.2. Poprowadzone są po ogólnodostępnych drogach należących do skarbu państwa, gminnych publicznych, gminnych wewnętrznych, gminnych technicznych, leśnych udostępnionych do ruchu, leśnych drogach gminnych, leśnych technicznych drogach gminnych, oraz drogach asfaltowych jeżeli wymaga tego ciągłość zachowania trasy, a brak jest możliwości legalnego przejazdu drogami nieutwardzonymi.
7.3. Trasy nie przebiegają przez niedozwolone drogi Lasów Państwowych.
7.4. Oferujemy trasy rekreacyjne, o łatwym lub średnim stopniu trudności.
7.5. Niektóre z tras mogą w zależności od pory roku zawierać odcinki bardzo wymagające.
7.6. Trasy przejezdne są dla wszystkich seryjnych samochodów terenowych, oraz ambitnych SUV-ów.
7.7. Do przejazdu konieczny jest sprawny napęd 4×4, oraz OGUMIENIE TERENOWE typu AT lub MT.
7.8. Niektóre z odcinków tras mogą przebiegać przez miejsca gdzie łatwo o otarcie lub uszkodzenie powłoki lakierniczej pojazdu.
7.9. Przejazd przez trudne odcinki odbywa się na odpowiedzialność kierującego, który zawsze może objazdu trudnego odcinka drogą alternatywą.
7.10. Trasy oznaczone w swoim tytule "(dodatek +SUV)"
7.10.1. Są to trasy zawierające dodatkowe pakiety plików zawierające w swojej treści objazdy odcinków trasy takich jak:
- głębokie koleiny
- gęste krzaki
- odcinki bardzo podmokłe
7.10.2. Terenowe samochody seryjne, rekreacyjne, oraz typu SUV, zobowiązane są za pomocą wyznaczonych objazdów omijać odcinki potencjalnie dla nich nieprzejezdne.
7.10.3. Pliki objazdów opisane są nazwą: np "15.suv.01", gdzie cyfra "15" oznacza numer trasy, "suv" zawiera informację dla jakiej grupy pojazdów przeznaczony jest objazd, oraz cyfra "01", która oznacza numer objazdu na danej trasie.

VIII.
AKTUALIZACJA TRAS
8.1. W sytuacji gdy jest to konieczne, Pomorskie Wyprawy 4×4 mogą dokonać aktualizacji trasy z powodów:
a) organizacyjnych, formalnych, technicznych, bezpieczeństwa
b) wszelkich innych zmian w planie trasy, oraz punktach trasy niezwiązanych z czynnikami wymienionymi w punkcie 7.1.a.
8.2. Aktualizacje tras wykonywane są również na podstawie własnych przejazdów kontrolnych, oraz po weryfikacji zgłoszeń otrzymanych od użytkowników tras.
8.3. Informacje o aktualizacji trasy publikowane są na profilu facebookowym.
Link do do strony:
https://www.facebook.com/PomorskieWyprawy4x4/
8.4. Wsparcie posprzedażowe, aktualizacje tras.
W przypadku wykonania przez Sprzedającego aktualizacji trasy:
a) osoby, które dokonały zakupu w terminie do 3 miesięcy, lecz nie dłużej niż 90 dni od daty publikacji informacji o aktualizacji, otrzymują automatycznie na adres mailowy nową zaktualizowaną wersję pliku.
b) osoby, które zakupiły trasy terminie powyżej 90 dni od opublikowania informacji o aktualizacji, dostępne jest odpłatne wsparcie posprzedażowe w postaci możliwości zakupu w preferencyjnej cenie zaktualizowanego pliku uprzednio zakupionego.
Szczegóły na stronie:
https://www.sklep.pomorskiewyprawy4x4.pl/produkt/aktualizacje-tras/
8.5. W przypadku opublikowania zgodnie z zapisami w pkt 7.1. informacji o aktualizacji trasy, wcześniej zakupiony plik traci autoryzację Pomorskich Wypraw 4×4.
8.6. Po opublikowaniu informacji o aktualizacji trasy z powodów wymienionych w pkt 7.1.a. nie zaleca się korzystania z
wcześniejszej wersji pliku.

8.7. Ewentualne korzystanie z nieaktualnego pliku odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność korzystającego.
8.8. Aktualizacje tras nie mają związku z tzw "gwarancją legalności tras", ponieważ aspekty tzw "legalności" tras wymienione są w punktach 6.1., 6.2., 6.3. niniejszego regulaminu.

IX.
PRAWA I OCHRONA WŁASNOŚCI
9.1. Sprzedający nie przenosi na rzecz kupującego praw własności stworzonej trasy, a jedynie prawa do jej indywidualnego wykorzystania wyłącznie w celach prywatnych/rekreacyjnych.
9.2. Kupujący nie otrzymuje praw do swobodnego dysponowania plikiem, a w szczególności:
9.2.1. Dalszej odsprzedaży pliku.
9.2.2. Udostępniania pliku osobom trzecim.
9.2.3. Wykorzystywania pliku w celach komercyjnych.
9.2.4. WYKORZYSTYWANIA PLIKU DO REALIZACJI WŁASNYCH PUBLICZNYCH IMPREZ, RAJDÓW, PRZEJAZDÓW GRUPOWYCH.
9.2.5. Wykorzystywanie plików w całości lub fragmentach w celach komercyjnych i niekomercyjnych lub organizowanie na ich podstawie własnych imprez wymienionych w punkcie nr 6, bez wiedzy i zgody Pomorskich Wypraw 4×4 jest zabronione.
9.2.6. Kopiowania, powielania i oddawania do dysponowania osobom postronnym.
9.2.7. Pomorskie Wyprawy 4×4 zastrzegają, że w przypadku łamania postanowień niniejszego regulaminu i naruszaniu praw własności intelektualnej twórcy wykonanych planów tras dochodzić będzie roszczeń finansowych na drodze prawnej.
9.2.8. W przypadku łamania przez kupującego zawartych w punkcie 8.xx postanowień regulaminu nastąpi blokada konta kupującego, co uniemożliwi mu kolejne zakupy na stronie sklepu. Pomorskie Wyprawy 4x4 zastrzegają sobie  możliwość wystąpienia na drogę prawną przeciwko podmiotom rażąco naruszającym zapisane w punktach 8.x.x. zapisy regulaminu.

X.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Pomorskie Wyprawy 4x4 nie ponoszą odpowiedzialności za:
- pozyskiwane ze strony innych niż oficjalna strona Pomorskich Wypraw 4x4 plików tras;
- plików przesyłanych przez osoby trzecie;
- konsekwencje prawne poniesione przez osoby, które w sposób nielegalny pozyskały pliki, ponieważ takie pliki mogą być zmodyfikowane, przerabiane i nadpisywane, przez co nie posiadają naszej autoryzacji;

XI.
ZAKAZY WJAZDU I OGRANICZENIA RUCHU
11.1. Na oznaczonych w plikach trasach przejazdu, mogą zdarzyć się sytuacje gdy ustawione zostaną znaki, lub obwieszczenia czasowo ograniczające możliwość przejazdu pojazdów samochodowych.
Zakazy mogą być ustanowione z wielu niezależnych od wytyczającego trasę powodów, np:
- ścinki drzew
- remontów dróg lub mostów
- zakazów z powodów zagrożenia przeciwpożarowego lasów
- klęski żywiołowej
- wystąpieniem wiatrołomów
- niebezpieczeństwa oprysków
- okresu ochronnego zwierząt
- innych niewymienionych w regulaminie powodów
11.2. W przypadku napotkania powyższych zakazów, lub ograniczeń kierujący pojazdem zobowiązany jest dokonać wycofania pojazdu i wykonać objazd zamkniętego odcinka najbliższą drogą publiczną w celu kontynuowania dalszej jazdy.
11.3. Ignorowanie napotkanych zakazów i próba przejazdu po wyznaczonej trasie przejazdu skutkuje wyłącznie odpowiedzialnością osoby kierującej pojazdem.
11.4. Sprzedający oświadcza, iż nie dokonuje modyfikacji, oraz zmian przebiegu trasy z powodów czasowych zakazów i ograniczeń.
11.5. Na trasie przejazdu mogą zdarzyć się sytuacje, gdy niezidentyfikowane osoby oznaczają drogi tablicami "Teren Prywatny", w przeważającej mierze są to nielegalne oznaczenia i należy bezwzględnie zgłosić taki fakt na adres email kontakt@pomorskiewyprawy4x4.pl w celu podjęcia niezbędnych działań wyjaśniających.
W sytuacji gdy napotkane zostanie takie oznaczenie, należy oznaczyć dokładny punkt GPS miejsca w którym napotkano oznaczenie i zgłosić ten fakt Sprzedającemu.
Sprzedający niezwłocznie przekaże informację o nielegalnym oznakowaniu do Urzędu Gminy właściwego dla danego miejsca.
11.6. W przypadku zastania na trasie przejazdu ograniczenia ruchu, spowodowanego np powalonym drzewem, zaoraniem bądź zniszczeniem drogi, należy przesyłać na adres mailowy, kontakt@pomorskiewyprawy4x4.pl informację podając: km trasy, oraz krótki opis zastanej sytuacji.
Przesłane informacje będą weryfikowane.


XII.
ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO ZAKUPIONYCH TRASACH

12.1. Kupujący dokonując pobrania pliku ze śladem trasy zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego.
12.2. Podczas przejazdu przez tereny leśne, niedozwolone jest zatrzymywanie, oraz postój pojazdów poza wyznaczonymi przez administrację Lasów Państwowych oznaczonymi miejscami postoju i odpoczynku.
12.3. Zabrania się poruszania:
12.3.1. Poza wyznaczonymi drogami gruntowymi.
12.3.2. Po polach uprawnych i łąkach, w tym po widocznych na nich wyjeżdżonych śladach.
12.3.3. Przejazdu przez tereny leśne poza wyznaczonymi trasami.
12.3.4. Niszczenie ściółki leśnej.
12.3.5. Niszczenie oraz zaśmiecania przyrody, niszczenia napotkanej własności prywatnej.
12.3.6. Rozpalania ognisk, oraz piknikowania poza wyznaczonymi do tego miejscami.

XIII.
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I KOSZT DOSTAWY PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO WYSYŁKI

13.1. Warunkiem realizacji zamówienie jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów wysyłki.
13.2. Kupujący przez zaakceptowanie regulaminu sklepu internetowego udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa szczególnego, które upoważnia do zawarcia w imieniu kupującego umowy z firmą kurierską dotyczącej przesłania zakupionego towaru.
13.3. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost pod wskazany w zamówieniu adres lub do paczkomatów InPost w terminie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty pełnej należności wynikającej z zamówienia. Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.
13.4. Koszt wysyłki w zależności od dostawy wyszczególniono w punktach 5 i 6.
13.5. Inpost paczkomat: gabaryt A: 13,90; gabaryt B: 15,50zł
13.6. Inpost kurier: 17,50zł
13.7. Orlen Paczka: 11,50zł
13.8. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako przesyłka kurierska. Odpowiedzialność za opóźnienia wynikające z nieterminowego doręczenia przesyłek ponosi wyłącznie firma kurierska.
13.9. Opłata za wysyłkę na terenie Polski wyszczególniona jest w opcjach zamówienia. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem - w zależności od docelowego miejsca dostawy.
13.10. Zamówienia składane w Sklepie produktów przeznaczonych do wysyłki, realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedzielę i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.
13.11. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towaru do zamówienia), oraz przewidywany czas dostawy.

XIV.
AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU
Kupujący dokonując zamówienia trasy, oraz jej opłacenia akceptuje tym
samym postanowienia niniejszego REGULAMINU i zobowiązuje się do jego respektowania.


CZĘŚĆ 2.  REGULAMIN WYDARZEŃ OFFROADOWYCH

obowiązujący od 01.I.2020r
I.
  INFORMACJE O WYDARZENIU

1. Plan wydarzenia, forma przejazdu, oraz wszelkie istotne informacje dotyczące wydarzenia, oraz uczestników każdorazowo publikowane są w opisie wydarzenia na Facebookowym fanpage`u Fundacji Pomorskie Wyprawy 4x4, lub Pomorskie Wyprawy 4x4 w zakładce „wydarzenia”.
2. Zawarte są tam wszelkie podstawowe informacje i wymagania takie jak:
3. Forma przejazdu pojazdów podczas wydarzenia:
a) przejazd na orientację wg przygotowanego roadbooka,
b) przejazd w kolumnie za pojazdem prowadzącym
4. Informacja czy organizator przewiduje wspólną integrację, lub ognisko.
5. Informacja czy lub kiedy organizator przewiduje długą przerwę na posiłek.
6. Informacja o zaplanowanych dodatkowych formach zabaw terenowych jeżeli takowe zaplanowano jako dodatkowe atrakcje podczas wydarzenia, takie jak: geocaching, odszukiwanie ukrytych plakietek z kodami QR, foto-zagadki, zabawy terenowe dla dzieci itp.
7. Godzina i miejsce rozpoczęcia wydarzenia, w tym godzinę zbiórki uczestników, godzinę odprawy uczestników, oraz godzinę startu.
8. Orientacyjną godzinę i miejsce zakończenia wydarzenia, lub jego rozwiązania.
Ad. 7 UWAGA Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do punktualnego przybycia na miejsce zbiórki, nie później niż do godziny przewidzianej jako odprawa.
W przypadku niemożliwości przyjazdu uczestnika w zaplanowanym czasie, zobowiązany jest On do niezwłocznego telefonicznego powiadomienia o tym fakcie organizatora wydarzenia.
W przypadku powiadomienia organizatora o spóźnieniu, wstrzyma on wyjazd grupy maksymalnie o 15 minut. W przypadku gdy spóźniony uczestnik nie powiadomi uczestnika o spóźnieniu, wyjazd grupy rozpoczyna się w zaplanowanym czasie.

II.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE, WARUNKI UCZESTNICTWA I BEZPIECZEŃSTWA, RODO

1. Całkowitą odpowiedzialność za obecne na wydarzeniu osoby nieletnie ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.
2. Każdy uczestnik wybierający się swoim samochodem ma obowiązek posiadać aktualne badanie techniczne, ubezpieczenie OC, oraz sprawne technicznie auto, przygotowane do poruszania się po drogach nieutwardzonych, wyposażone w sprawne napędy na wszystkie koła, obowiązkowo - opony z bieżnikiem terenowym typu AT lub MT , wyposażenie pomocnicze służące do pomocy podczas przejazdu po trudnym terenie. Organizator nie dokonuje sprawdzenia wymaganych dokumentów, stanu technicznego pojazdu, oraz wyposażenia pojazdu a kierowca zgłaszając swój udział i podpisując niniejszy regulamin deklaruje, że spełnia wszystkie powyższe warunki uczestnictwa.
3. Do udziału w wydarzeniu dopuszczane są wyłącznie seryjne samochody terenowe z napędem 4x4 z wykluczeniem pojazdów typu quad lub motocykl.
4. UWAGA: Pojazdy, które wyposażone będą w opony z bieżnikiem szosowym NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO UDZIAŁU W WYDARZENIU z powodu braku możliwości przejazdu drogami nieutwardzonymi w aktualnych warunkach pogodowych (śnieg, głębokie koleiny, błoto pod warstwą lodu).
5. POMOC TECHNICZNA
W przypadku awarii pojazdu uczestnika, jeżeli czas jego naprawy na miejscu nie przekroczy 15 minut to kolumna poczeka za naprawianym pojazdem.
W przypadku awarii, którą da się usunąć na miejscu, właściciel dokonuje naprawy we własnym zakresie, po czym dołączy do kolumny pojazdów.
W przypadku gdy nie da się naprawić pojazdu w ustalonym czasie kolumna ruszy dalej.
W przypadku awarii samochodu uniemożliwiającej kontynuację jazdy organizator na prośbę uczestnika pomoże odholować uszkodzony pojazd do najbliższej drogi asfaltowej, tak by uczestnik mógł we własnym zakresie zorganizować sobie dalszą pomoc assistance.
Uczestnik zgłaszając swój udział w wydarzeniu musi dysponować sprawnym technicznie pojazdem.
Trasa przejazdu jest tak zaplanowana by w maksymalnym stopniu uniemożliwić ryzyko uszkodzenia pojazdu za wyjątkiem miejsc wcześniej oznaczonych.
6. Uczestnik, któremu awaria samochodu nie pozwoli na kontynuowanie dalszej wyprawy nie będzie rościł sobie prawa do zwrotów pieniężnych od organizatora z tytułu wpłaconej darowizny, kosztów naprawy lub holowania pojazdu.
7. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz poszanowania tzw. „praw lokalnych”.
8. Każdy uczestnik musi stosować się do zaleceń Organizatora wyprawy pod rygorem wykluczenia z niej bez możliwości odwołania się od decyzji lub zwrotu jakichkolwiek kosztów.
9. Każdy uczestnik oświadcza, iż zdaje sobie sprawy, że takie pojęcia jak bezpieczeństwo i poziom trudności trasy są subiektywne i zależą w równiej mierze od otaczających warunków, jak i od przygotowania samochodu oraz umiejętności i doświadczenia kierowcy. W przypadku gdy kierowca nie czuje się na siłach kontynuowania przejazdu wg wyznaczonej trasy powinien zrezygnować z jej dalszego kontynuowania.
UCZESTNIK WYDARZENIA DOKUNUJE ŚWIADOMEJ OCENY MOŻLIWOŚCI SWOJEGO POJAZDU JAK I SWOJE JAKO KIEROWCY
10. Trasa imprezy jest wyznaczona przez Organizatora, ułożona jest wyłącznie drogami publicznymi:
Powiatowymi, gminnymi publicznymi, gminnymi wewnętrznymi, nieutwardzonymi szutrami i utwardzonymi, oraz drogami udostępnionymi do ruchu pojazdów przez ALP.
11. Drogi przebiegające przez odcinki leśne, przebiegają wyłącznie drogami gminnymi wewnętrznymi lub udostępnionymi przez ALP.
12. Na odcinkach leśnych obowiązuje zakaz parkowania poza miejscami wytyczonymi i oznakowanymi przez ALP.
13. Nieprzewidywalność warunków oraz przyrody powoduje, że niektóre odcinki trasy zmieniają się w skutek opadów mogą wymagać zwiększonej ostrożności podczas przejazdu.
14. Nie należy podejmować samodzielnych i ryzykownych prób przejazdu poza wyznaczonym szlakiem.
15. Zabrania się poruszania poza drogami gruntowymi, wyjeżdżonymi szlakami i drogami technologicznymi (np. po uprawach rolnych lub leśnych), niszczenia ściółki leśnej, pozostawiania po sobie śmieci na trasie przejazdu. Zabrania się przejazdu przez tereny leśne, poza dokładnie wyznaczoną trasą.
16. Organizator informuje, iż może wprowadzić zmiany w programie imprezy z uwagi na warunki pogodowe lub na polecenie władz lokalnych lub organów porządkowych, w tym dopuszcza możliwość skrócenia trasy, dokonania objazdów trasy, lub w ostateczności rozwiązać kolumnę i zakończyć wydarzenia w w miejscu wcześniejszym niż zaplanowane.
17. Jakiekolwiek niszczenie i zaśmiecanie przyrody, naruszanie własności prywatnej, jazda poza zalecanymi przez Organizatora trasami naraża uczestnika na sankcje ze strony lokalnych służb. Zabrania się używania pił spalinowych, wycinania rosnących drzew, niszczenia ogrodzeń oraz wszelkich instalacji leśnych, drogowych i polnych. Zabrania się mocowania lin wyciągarki bezpośrednio do drzew, bez zastosowania pasa ochronnego.
18. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne w samochodach, jak również nie ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestników i osób trzecich. Zalecamy wzmożoną ostrożność podczas posługiwania się narzędziami niebezpiecznymi takimi jak siekiery, wyciągarki, hi-lift, liny kinetyczne.
19. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIĘ podpinania lin kinetycznych i lin wyciągarki pod nieatestowane zaczepy i przyłącza. Zabrania się posługiwania linami kinetycznymi i linami wyciągarki w obecności osób postronnych, a osoby obsługujące w/w liny muszą w czasie ich używania założone mieć na głowę kaski ochronne.
20. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za przewinienia wobec prawa panującego na terenie RP, podczas trwania wyprawy, odpowiada za siebie samodzielnie przed służbami porządkowymi.
21. Każdy uczestnik wyprawy zobowiązuje się do zgodnej współpracy z Organizatorem. Zobowiązany jest zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i odnosić się do innych uczestników wyjazdu w sposób kulturalny i z szacunkiem, jak również do szczególnego poszanowania mieszkańców kraju, w którym gości.
22. W przypadku łamania w/w zasad, niedostosowania się do programu uczestnik może zostać wykluczony z wyjazdu przez Organizatora, bez jakiejkolwiek możliwości odwołania. Wykluczony uczestnik nie może żądać zwrotu jakichkolwiek kosztów. Zabrania się również, aby taki uczestnik kontynuował dalszy przejazd wg wyznaczonej trasy.
23. Za osoby uczestniczące w wyprawie jako pasażerowie w pełni odpowiada osoba tj kierowca w którego aucie podróżują pasażerowie. Dotyczy to również odpowiedzialności za zachowanie poza pojazdem. Pasażerowie zobowiązują się do pokrycia ewentualnych szkód które wyrządzą poprzez swoje działania.
24. Uczestnik wydarzenia, oświadcza, iż jest świadomy, że jazda terenowa (off-road) może być niebezpieczna i może spowodować zagrożenie swojego zdrowia lub życia, a także może stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia i mienia osób trzecich. Oświadcza zatem, iż biorąc udział w wydarzeniu organizowanym przez Fundację Pomorskie Wyprawy 4x4 ponosi wyłączną odpowiedzialność za utratę swojego zdrowia, życia, ewentualne straty materialne, a także za utratę zdrowia, życia i straty materialne osób podlegających mojej opiece i biorących udział w w/w formie aktywności oraz osób trzecich niebiorących udziału w tym spotkaniu, a które w jakikolwiek sposób ucierpiałyby w wyniku moich działań.

III.
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA POJAZDÓW, ORAZ PRZEJAZDU PRZEZ TRUDNE ODCINKI

1. Zaleca się by pojazdy wyposażone były w CB radio – kanał łączności 16.
2. Z powodu możliwości napotkania trudnych warunków drogowych tj albo głębokiego śniegu, albo bardzo grząskiego i rozmokłego błota, pojazdy bezwzględnie wyposażone muszą być w opony terenowe klasy minimum AT (z bieżnikiem terenowym), opony szosowe lub szosowe wykluczają pojazd uczestnika z udziału w wydarzeniu.
3. Zaleca się by każdy z pojazdów zaopatrzony był w podstawowy sprzęt do wzajemnej pomocy w wypadku utknięcia (lina kinetyczna, szekle), ponadto mile widziana siekiera na wypadek konieczności samodzielnego udrożnienia drogi zablokowanej powalonym drzewem.

IV. ORGANIZACJA PRZEJAZDU POJAZDÓW W KOLUMNIE
1. Pojazd prowadzący porusza się z prędkością:
– po drogach asfaltowych suchych do 70km/h, w przypadku występowania śniegu, lub lodu do 40km/h
– po drogach nieutwardzonych dobrej jakości z prędkością do 40km/h
– po drogach nieutwardzonych złej jakości (głębokie koleiny, błoto itp) do 20km/h
2. Kierowcy zobowiązani są do utrzymywania bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego, ale w takiej odległości by stale utrzymywać z nim kontakt wzrokowy i uniknąć tym samym zgubienia kolumny, a tym samym jej podzielenie.
3. Uprasza się kierowców, którzy nie są w stanie utrzymywać prędkości przejazdu i mogą zwiększać dystans poza dystansem wzrokowym od poprzedzającego pojazdu o zwolnienie miejsca innym pojazdom kolumny i zajęcie miejsca na jej końcu.
4. Kolumna porusza się wg zaplanowanych punktach trasy, dzięki temu pojazd który z jakiegoś powodu zostanie na trasie (zbyt wolna jazda, awaria pojazdu) ma możliwość ponownego spotkania z kolumną. To samo dotyczy ominięcia nieprzejezdnego dla seryjnych pojazdów odcinka (kontakt przy kolejnym punkcie trasy).

V. ORGANIZACJA PRZEJAZDU POJAZDÓW w/g ROADBOOKA
1. W przypadku zaplanowanej formuły przejazdu wg roadbooka, każdy z uczestników otrzymuje tzw roadbook trasy przejazdu, który otrzyma w formie papierowej, lub w formie cyfrowej jako dokument pdf. Jest to uzależnione od tego, czy organizator zaplanował formę zdalną wydarzenia czy w formie odprawy przed wydarzeniem.
2. Roadbook to publikacja , która zawiera plan przejazdu całej zaplanowanej trasy rozpisane kolejno na poszczególne manewry, podając liczbę kolejną punktu trasy, odległość do kolejnego manewru, oraz rodzaj i kierunek manewru.
3. Uczestnicy, muszą posiadać zainstalowaną w telefonie aplikację o nazwie metromierz. Bez metromierza nie jest możliwe pokonanie trasy i nawigacja wg roadbooka. Aplikacja metromierz na podstawie zmierzonej pozycji GPS, odlicza odległość w metrach od ostatniego manewru.
4. Ze szczegółowym opisem działania aplikacji należy zapoznać się na stronie producenta zainstalowanej aplikacji.

VI.
ZASADY AKCEPTACJI POSTANOWIEŃ REGULAMINU I UDZIAŁ W WYDARZENIU

1. Uczestnik wydarzenia akceptuję wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, poprzez jego akceptację wykonaną podczas procesu składania zamówienia i realizacji płatności, tym samym:Stawienie się uczestnika w miejscu rozpoczęcia wydarzenia i udział w nim jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji wszystkich punktów regulaminu wydarzenia.
W przypadku gdy osoba zgłaszająca swój udział w wydarzeniu nie zgadza się z postanowieniami regulaminu i nie akceptuje jego postanowień, nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
Tym samym nie ma konieczności podpisywania, odpisywania czy też potwierdzania w inny sposób jego akceptacji
Uczestnik oświadcza, iż decydując się na udział w wydarzeniu akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Uczestnik biorąc udział w wydarzeniu zrzeka się praw do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorowi w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z udziałem w wydarzeniu w tym jakimkolwiek uszczerbkiem na zdrowiu czy stracie materialnej.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych (potocznie RODO).
3. Uczestnik zgłaszając się do udziału w wydarzeniu, udziela organizatorowi nieodpłatnego i nieograniczonego w czasie i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie mojego wizerunku i wizerunku będących pod jego opieką osób niepełnoletnich, utrwalonego podczas fotografowania wydarzenia, którego byłem uczestnikiem, w zakresie utrwalenia, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtworzenia, wystawienia, wywieszania, wyświetlania, wydruku, nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej, opublikowania na stronach internetowych i nadania w korespondencji elektronicznej.
4. Fundacji Pomorskie Wyprawy 4×4 przysługuje prawo do swobodnej modyfikacji mojego wizerunku i jego kontekstu oraz wykorzystania tak zmodyfikowanego wizerunku w sposób określony powyżej.

VII.
NOTA PRAWNA

1. Fundacja Pomorskie Wyprawy 4×4 jako organizator wydarzenia i twórca trasy przejazdu wykorzystanej w wydarzeniu nie wyraża zgody na nagrywanie śladu trasy przejazdu, jego kopiowania, nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania osobom trzecim, a także organizowania na jego podstawie własnych imprez, eventów, wycieczek.
2. Publikowanie, udostępnianie, kopiowanie zapisów niniejszego regulaminu, bez wiedzy i zgody fundacji zabronione.

VIII.
KONTAKT DO ORGANIZATORA PODCZAS TRWANIA IMPREZY
Udostępniony jest każdemu zgłoszonemu uczestnikowi wydarzenia.

Część 3.  REGULAMIN SPRZEDAŻY VOUCHERÓW
1. Wejściówki na wydarzenia sprzedawane są pod postacią Voucherów.
2. Vouchery wystawiane są na konkretne wydarzenie.
3. Zakupione Vouchery nie podlegają zwrotowi.
4. W przypadku, gdy uczestnik wydarzenia, który zakupił Voucher z powodów losowych nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, a swoją nieobecność zgłosi organizatorowi:
4.1.1. najpóźniej na 24 godziny przed terminem jego rozpoczęcia,
4.1.2. lub przed otrzymaniem na email dokumentacji wydarzenia (roadbook, koordynaty trasy itp),
4.1.3. może wykorzystać niewykorzystany Voucherem na jedno z dwóch kolejnych wydarzeń offroadowe organizowanych przez organizatora, lecz nie później niż w okresie jego ważności. Okres ważności Vouchera określony jest w punkcie 5.
4.2.. Vouchery nie są wymieniane na cyfrowe pliki innych tras, oraz na zapis trasy eventu na który uczestnik nie stawił się.
4.3. W przypadku niezadeklarowania swojego udziału na wydarzeniach, lub minięciu terminu ważności (patrz punkty 4.2 i 5).
5. Data ważności niewykorzystanego zgodnie z punktem 4 Vouchera wynosi 6 miesiącu, licząc od następnego miesiąca po dacie jego zakupu.
6. W przypadku, gdy uczestnik wydarzenia, który zakupił Voucher nie stawił się na wydarzenie i nie zgłosił organizatorowi swojej nieobecności w czasie wskazanym w punkcie 4, nie może ponownie wykorzystać zakupionego Vouchera, ponieważ zostanie on automatycznie rozliczony w dniu realizacji wydarzenia.